PROSTAT HASTALIKLARI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Prostat, erkeklerde mesanenin hemen altında yerleşmiş olan bir salgı organıdır.

Prostat Nedir?

Prostat, erkeklerde mesanenin hemen altında yerleşmiş olan bir salgı organıdır.

Prostat Hastalıkları Nelerdir?

Prostat hastalıkları çeşitlidir ve birden çok tedavi yöntemi günümüzde kullanılmaktadır. Genç erkeklerde genellikle iltihabi durumlar karşımıza çıkmakta iken, yaşın artması ile birlikte iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri daha sık görülmeye başlar.


Prostatın İyi Huylu Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi / BPH)

Prostatın iyi huylu büyümesi için ilerleyen yaş ve işlevsel testislerin varlığı tanımlanmış en etkili faktördür. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi dünya nüfusu yaşlandıkça prostat hastalıkları nedeniyle tedaviye gereksinim duyan kişi sayısında da artma olacaktır. 80 yaşındaki erkeklerin % 75’inden fazlasında hücresel düzeyde iyi huylu prostat büyümesi mevcuttur.

Alt idrar yolu şikayetleri; işeme eylemine geçerken duraksama, kesik kesik işeme, işeme eylemi bittikten sonra damlama olması, çatallı işeme, ıkınarak işeme, işeme süresinin uzaması, günlük işeme sıklığının artması, acil işeme ihtiyacı, acil işeme ihtiyacı ile birlikte olan idrar kaçırma, gece işeme ihtiyacı ile uyanma, ağrılı işeme ve idrar kaçırma olarak sıralanabilir. Bu şikayetlere büyümüş olan ve idrar kesesi çıkımında tıkanıklık yapan prostat bezi neden olmaktadır.


BPH Nasıl Önlenir?


İşlevsel testis olan, yani testosterone üreten her erkekte yaşla birlikte prostatın büyümesi neredeyse kaçınılmazdır. Bazı kişilerde prostat genetik olarak büyümeye daha yatkınken, bazı kişilerde büyüme daha yavaş olamaktadır. Prostat büyümesini engelleyen ilaçlar sertleşme fonksiyonu üzerinde olumsuz etki yapabildiği için her hastada rutin olarak kullanılmamaktadır.


BPH’da Tedavi Yöntemleri Nelerdir?


Başlangıç aşamasında hayat tarzı modifikasyonları ile takip edilebilen BPH, prostat bezi büyüdükçe önce medikal tedavilerle, yani günlük rutin olarak içilen haplarla, daha ileri aşamada ise cerrahi tedavi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.


GreenLight Lazer Tedavisi

BPH (iyi huylu prostat büyümesi) hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan, TUR-P (Transüretral Prostat Rezeksiyonu), yani kapalı prostat ameliyatı olarak bilinen klasik yöntemin etkinliğini, lazer tedavisinin daha az yan etki, daha kısa süreli sondalı kalma, daha az ağrı ve hastanede daha kısa süre yatış gibi avantajlarıyla birleştiren bir cerrahi seçenektir. Hastanemizde bulunan GreenLight XPS lazer sistemi, 180 Watt gücünde olup, 80 ve 120 Watt gücündeki sistemlerden sonra çıkan yeni nesil gelişmiş ve güçlü GreenLight lazer sistemidir.


Prostat Kanseri

Prostat hastalıkları üzerinde konuşulurken önemle vurgulanması gereken bir konu da prostat kanseridir. Prostat kanseri dünyada erkeklerde en sık görülen kanser tipidir. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riski % 15, bu nedenle ölüm riski % 2.9’dur. Risk faktörleri arasında aile öyküsü, batı tarzı beslenme ve siyah ırk sayılabilir.

Prostat spesifik antijen (PSA) prostat hastalıkları tanısında en sık kullandığımız parametredir. Vücutta sadece prostat tarafından üretilen bir protein olan PSA, prostat hastalıkları sırasında kana geçerek yükselmektedir. Dolayısıyla prostat dokusunda meydana gelebilecek herhangi bir bozulma, PSA da yükselmeye neden olmaktadır. Bunlar arasında prostat iltihabı, prostatın iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri sayılabilir.


Prostat Kanseri Tanısında Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi nedir, Manyetik Rezonans Görüntüleme’nin (MRG) avantajı nedir?


Prostat hastalıklarının birbirinden ayrılabilmesi için eskiden sıklıkla ultrasonografi kullanılırken, günümüzde gelişen MRG teknolojisi prostatın iç yapısını detaylı olarak inceleyebilmemize olanak sağlamaktadır. Multiparametrik MRG sonucunda, kanser olma riskine göre 1 ile 5 arasında skorlanan prostat içi normal olmayan alanlar, prostatın spesifik alanlarından hedefe yönelik biyopsi almamıza da olanak sağlamaktadır.


Prostat biyopsisi neden yapılır?

Hastanın muayene bulguları, PSA testi ya da görüntüleme tetkiklerinin sonuçlarında, prostat kanserinden şüpheleniliyorsa, bir sonraki tanısal adım prostat biyopsisidir.

Prostat kanserinde hedefe yönelik biyopsi ve MR-TRUS füzyon nedir?

Prostat kanseri için en iyi görüntüleme, tanı ve tedavi yöntemleri artık transrektal ultrasonografi (TRUS) ve MRG görüntülerinin birleştirildiği füzyon sistemlerle sağlanmaktadır. Hastanın prostat yapısı detaylı MR görüntülemesi ile ortaya çıkartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli alanlar net olarak görülmektedir. Daha sonra özel bir yazılımla bu görüntüler 3 boyutlu (3D) ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesini takiben özel tasarlanmış biopsi aparatlarıyla gerçek zamanlı hedefe yönelik biyopsiler alınmaktadır.

Hedefe Yönelik MR-TRUS Füzyon biyopsisinin klasik prostat biyopsisine üstünlükleri nelerdir?

Şüpheli alanların işaretlenmesi hata payını en aza indirmektedir. Böylece gereksiz alanlardan alınacak biyopsiler engellenmiş olmaktadır, bu sayede yan etki oranı azaltılmaktadır. Hedeflenen alanlardan alınan biyopsiler, varsa tümörün kesin tanısını konulmasını sağlamakta, standart prostat biyopsileri ile ıskalanabilen alanların bu yöntemle hata payı oldukça düşük bir şeklide hedeflenerek örneklenebilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca transperineal alandan alınan füzyon biyopsilerinin başka bir üstünlüğü de, rektal/anal yoldan alınan standart biyopsilere göre enfeksiyon, kanama, ağrı gibi yan etki ve komplikasyonların oldukça düşük oranlarda olması ve hasta konforunun yüksek olmasıdır.

İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

Prostat Kanseri Tedavisinde Yeni Teknik: Nanoknife

​Nanoknife diye adlandırılan nonthermal yöntemle tümörü yok etme prensibine dayanan bu yeni tedavi metoduyla artık prostat kanserinde ameliyata ihtiyaç kalmamaktadır. Yaklaşık bir saatlik bir işlemle prostat kanseri tedavi edilirken idrar kaçırma ve sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerin hiçbiri görülmemektedir.

858 Kez izlendi

Prostat Kanseri Tedavisinde Yeni Teknik: Nanoknife

​Nanoknife diye adlandırılan nonthermal yöntemle tümörü yok etme prensibine dayanan bu yeni tedavi metoduyla artık prostat kanserinde ameliyata ihtiyaç kalmamaktadır. Yaklaşık bir saatlik bir işlemle prostat kanseri tedavi edilirken idrar kaçırma ve sertleşme bozukluğu gibi yan etkilerin hiçbiri görülmemektedir.

858 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr


PROSTAT HASTALIKLARI ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Alt Expertises