Çocuk Cerrahisi

Özel TOBB ETÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü mesai saatleri ve mesai saatleri dışında içapçı sistemi ile 24 saat kesintisiz olarak yüksek düzeyde acil ve poliklinik hizmetleri verebilmektedir.

HİZMET SAATLERİ

Pazartesi Cuma: 08.30 – 18.00
Cumartesi: 08.30 – 13.00

HİZMET ALANLARI

Bölümümüzde 0 -16 yaş, çocuk yaş gurubundaki hastalarda GİS,GÜS, Solunum sistemi, jinekolojik sistem cerrahisi, açık ve laparoskopik cerrahi ile ( hastanemizde tam teşekküllü hizmet veren çocuk hastalıkları bölümü ile konsülte edilerek ) yapılabilmektedir. Ayrıca tanı ve tedavi amaçlı endoskopik işlemler de yapılabilmektedir.

BÖLÜM KULLANIMINDA OLAN TEKNİK OLANAKLAR

Ameliyathanemizde tüm cerrahi bölümlerimizin ortak hizmetine sunulan ameliyat salonları ve endoskopik ameliyathane mevcuttur.

AMELİYAT / İŞLEM / GİRİŞİMLER

Çocuk Cerrahisi Bölümünde ameliyatlar lokal veya genel anestezi ile yapılmaktadır.

Lokal anestezi ile başlıca yapılan ameliyatlar; dikiş atılması, apse boşaltılması, cilt-cilt altı biyopsisi, kas ve sinir biyopsileri, nevüs çıkartılması ve lenf nodu biyopsisidir.

Genel anestezi altında yapılan ameliyatlar; günübirlik ve yatışlı ameliyatlar olabilir.

Günübirlik ameliyatlarda hasta poliklinikte ya da yatağında kontrol incelemesi sonrasında ameliyathaneye gönderilip ameliyatı yapılır ve hasta aynı gün evine yollanır. Başlıca günübirlik ameliyatlar;

-Kasık bölgesi ameliyatları: Fıtık, hidrosel, inmemiş testis, varikosel, kordon kisti,

-Baş-boyun bölgesi ameliyatları: Lenf nodu biyosisi, branşial artık ameliyatları,

-Santral kateter yerleştirilmesi, port kateter takılması,

-Perineal bölge ameliyatları: Perianal apse drenajı, perianal fistül, hemoroidektomi, anal dilatasyon, üretral dilatasyon.

Yatışlı ameliyatlarda hasta poliklinikte ya da acil serviste kontrol muayenesi sonrasında katta odasına yatırılıp ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlandıktan sonra ameliyatı yapılır ve hasta iyileştiğinde evine yollanır.

ÇOCUK CERRAHİSİNDE TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR

1. Travmalar: Genel vücut travmaları; yüksekten düşme, trafik kazaları, vb. travmaları a. Abdomen travmaları- künt ve delici yaralanmalar b. Toraks travmaları- künt ve delici yaralanmalar

2. Göğüs ön duvarı deformiteleri: Pectus Carinatum, Pectus Excavatum gibi.

3. Yabancı cisimler: Hava yolu ve gastrointestinal sistem yabancı cisimleri

4. Çocukluk çağı baş ve boyun lezyonları:Dil altı frenulum kısalığı, Epulis, tortikollis, boyun kist-sinüs ve fistülleri, tiroglossal kist, dermoid kist, kistik lenfanjiom, tiroid patolojileri vb.

5. Konjenital diyafragma hernisi ve hiatus hernileri

6. Mediastinal kitleler: Mediastinal kist ve tümörler, Akciğer hidatik kisti, Akciğer kist-tümör ve metastatik lezyonları, Pnömotoraks, plevral effüzyon-abse , bronkoskopik işlemler

7. Özofagus hastalıkları: Özofagus atrezisi, krikofarengeal akalazya, Gastro-özofageal reflü, koroziv madde içimi ve sonrası oluşan Özofagus yanık ve darlıkları, Özofagoskopik işlemler

8. Gastrointestinal sistemin atrezi ve tıkanıkları: Pilorik atrezi, duodenal atrezi, intestinal atreziler, malrotasyolar, Ladd bandları, volvulus vb.

9. Mide hastalıkları: Konjenital anomaliler, ülser, kanama ve tümörleri,mide çıkış anomalileri, gastrik volvulus,bezoarlar vb.

10. İnfantil hipertrofik Pilor stenozu, piorik web ve atrezi

11. Gastrointestinal sistem kanamaları : Özofagus, mide, intestinal sistem ve rektal kanamalar, rektal polip, anal fissür-fistül, hemoroid,prolapsus gibi.

12. Mekonyum ileus

13. Nekrotizan enterokolit

14. Konjenital Megakolon ( Hischsprung hastalığı )

15. Anorektal Malformasyonlar: Anal atrezi, anterior ektopik anüs

16. Karın ön duvarı anomalileri: Umblikal herni, paraumblikal herniler, diastazis rekti, Omfalosel, Gastroşizis, Extrofia Vezika, Extrofia Kloaka gibi

17. İntersex anomalileri, Vaginal atrezi v.b.

18. Akut Batın takibi ve tedavileri; Akut apandisit, İnvaginasyon, Meckel Divertikülü, over kist , over torsiyonu ya da ovarian kitleler v.b.

19. Umblikal Patolojiler: Umblikal polip, Umblikal granülom, Umblikal akıntı nedenleri ve tedavileri

20. Safra yolları hastalıkları ve Portal Hipertansiyon: Bilier atrezi, Koledok kistleri, Safra kesesi taş ve hastalıkları vb.

21. Karaciğer Kitleleri, Kistleri, Hidatik Kistleri vb.

22. Dalağın Cerrahi hastalıkları 23. Kasık Kanalı Anomalileri:

a. İnguinal Herni,

b. İnmemiş Testis, Retraktil Testis, Atrofik Testis, Ektopik Testis vb.

c. Hidrosel, Kordon Kisti

d. Akut Skrotum: Testis travmaları, Testis torsiyonu, Apendiks Testis torsiyonu, Epididimit, Epididimiorşit, akut skrotal ödem vb.

24. Çocuk Ürolojisi;

a. Hidronefroz ve Ureteropelvik darlık, Üriner sistem taşları

b. Vezikoüreteral Reflü: Enjeksiyon ve cerrahisi

c. Posterior üretral valv

d. Ekstrofi Vezika ve Epispadias

e. Hipospadias , Penil torsiyonlar, penil kordi, gömülü Penis

f. Cerahi Circumcision ( Sünnet ) ve hatalı Sünnet düzeltilmesi

İlgili Makaleler

Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara / Turkey