Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniği

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniği (Bölümü); TOBB-ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Genel Cerrahi AnaBilim dalı altında üç farklı alt bölüm halinde hastalarımızın tanı ve cerrahi tedavileri hem konvansiyonel (açık) hem de minimal invaziv (laparoskopik) olarak yapılmaktadır. İlk bölüm Travma Cerrahisi uygulamaları; hasta kabulü deneyimli üniteler ve doktorlar ile sürdürülmektedir. Travmaya (künt ve delici kesici aletler ile olan veya doğum sırasında meydana gelen) maruz kalmış her hasta için Genel Cerrahi ve Yoğun Bakım üniteleri doktorları tarafından hasar kontrol ve takiben kesin cerrahi tedavisi, yoğun bakım ve klinik takibi rutin olarak başarı ile uygulanmaktadır. İkinci bölümde organlar ve vücut boşluklarına ait hastalıklar deneyimleri içerisinde Genel Cerrahi Kliniğimizde doktorlarımız tarafından tedavi edilmektedir. Gastrointestinal sistem organları hastalıkları (Karaciğer ve Safra Kesesi, Özofagus(yemek borusu),mide, pankreas, ince ve kalın barsak ile rektum hastalıkları), hiatus hernisi, tüm kasık ve ameliyat yeri fıtıklarının onarımı ve apendiks hastalıkları) ve organların tümörleri, aynı zamanda endokrin organların hastalıkları (tiroid bezi, meme, sürrenal bez) ve tümörleri ile dalağın iyi-kötü huylu hastalıkları ve proktolojik (anüs ve çevresi) hastalıkları, pelvik bölge hastalıkları (sıklıkla kadında görülen total pelvik çökme, Rektosel), anal-fekal İnkontinans (dışkı kaçırma), doğum travması sonrası meydana gelen anal sfinkter hasarlarının tedavisi ve tamir cerrahisi ile anal apse, kompleks anal fistül, anal fissür (anal çatlak) ve hemoroid hastalıklarının cerrahisi ve özellikle anüs bölgesi hastalıkları için Laser(mühürleme cihazları) kullanımı ile yapılan kısmen “ağrısız” cerrahi yaklaşımları hastalara daha konforlu bir “ameliyat sonrası” verebilmek için uygulanmaktadır. Aynı zamanda bölüm içerisinde Periferik Damar Hastalıkları cerrahisi rutin olarak titizlikle yapılmaktadır. Bu bölüm ile beraber çalışan Proktoloji tanı ünitesinde anal apse ve kompleks anal fistül, anal sfinkter yaralanmasına bağlı dışkı kaçırma yakınması olan (doğum travması, genel vücut travması ve ateşli silahlar ile yaralanma sonrasında meydana gelmiş) hastalarda fonksiyonel durumlarını ortaya koyacak anal manometre, anal sinir uyarı ölçümü ve Endo-Anal Ultrasonografi (EAUS=TRUS) tanı yöntemi uygulamaları yapılmaktadır. Üçüncü bölüm Onkolojik Cerrahidir. Hastanemiz genel cerrahi kliniğinin bir alt parçasıdır ve kanser hastalarının tedavisinde “multi disipliner” çalışan bir merkez olarak hizmet vermektedir. Gastrointestinal ve endokrin organların kanser hastalıklarının tanısının konulması, evrelemesi hastane bünyesinde bulunan gelişmiş görüntüleme yöntemler ile kolayca yapılmaktadır. Takiben hastaya gereken onkolojik cerrahi tedavisi çoklu disipliner yaklaşım ile cerrahi ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği İçerisinde Periton (karın zarı) Kanserleri için Sitoredüktif cerrahi ve Karın içinin Sıcak kemoterapötik İlaç ile yıkanması (HİPEK) işlemi de uygulanmaktadır. Cerrahi Onkoloji ünitesinde Pseudomiksoma Peritonei, Mezotelioma gibi nadir hastalıklar ve Kalın barsak (kolon), Rektum, Mide ve Pankreas, Meme kanserlerinin ve sarkomların karın zarına yayılmış ileri evresinde olan uygun hastalar için Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK uygulaması yapılmaktadır. Yeni Tıbbi Teknoloji ve Hastanemizde Kullanımı; Tıp Fakültesi Hastanemizde, Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi bölümü teknolojik gelişmeler içerisinde hemen her türlü yenilikçi tıbbi alet ve cihazları kullanabilme olanağına sahiptir. Konvansiyonel ve Minimal İnvaziv Cerrahi amaçlı hazırlanan ameliyathanelerde cerrahi uygulamaları yapılmaktadır. Tanısal Laparoskopi, Laparoskopik Onkolojik Cerrahi ve Minimal İnvaziv Transanal Cerrahi (TAMIS) uygulamaları ile fonksiyon bozukluğu yapmış organ ve doku hastalıkları için hasta yaşam konforunu en az etkileyecek uygulamalar (VAFT, Laser, Sealing cihazlar vs.) tanı/endikasyon içerisinde ritmi içerisinde kullanılmaktadır.

İlgili Makaleler

PERİANAL APSE ve FİSTÜLLER

Perianal apse, anüs(makat) bölgesi ve çevresinde cerahat (iltihap) toplanması sonucunda oluşan şişliğin tıbbi adıdır. Anüsü (makatı) çevreleyen kas tabakaları ve yumuşak dokunun aralarında oluşur.

176815 Kez izlendi

Yoksa Ateroskleroza Bir Virüs mü Sebep Oluyor?

Aterosklerozun sebepleri hala önemli bir araştırma konusudur. Sitomegalovirüs (CMV) belkide damar içi tıkanıklıkların bir sebebi olabilirmi ? Araştırıcılar bu konu hakkında ipuçları elde etmişler.

46952 Kez izlendi

Kıbrıslı Kadınlara Anlamlı Hediye !

Meme Kanserini önceden teşhis etme ve bu konuda Kıbrıslı Kadınları duyarlı kılma maksadı ile hazırlanan, kendi kendine meme muayenesi mobil uygulaması ve uzaktan hasta takip sistemi aktifleştirildi. Kıbrısta basın toplantısı ve ödül töreni düzenlendi.

9212 Kez izlendi

MEME KANSERİNDEN KORUNMA VE ERKEN TANI YÖNTEMLERİ

Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserdir. Günümüzdeki bilgilere göre her sekiz - dokuz kadından birisi yaşamının bir döneminde meme kanseri olmaktadır.

9633 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara / Turkey