Kalp Yetmezliği Tedavisi

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Kalp yetmezliği tedavisi; hastalığın tipine, derecesine, hastanın yaşı ve bünyesine uygun olarak değişik tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonu olarak uygulanır. Yani, kalp yetmezliği tedavisi “kişiye özel” olarak düzenlenir. Kalp yetmezliği tedavisi uzun solukludur. Tedavi, hastayı tanıyan hekimlerin dikkatli ve sürekli takibi ile başarılı olabilmektedir.


Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri :

 1. Medikal Tedavi ( İlaç Tedavisi )
 2. Kalp Pili ve ICD İşlemleri
 3. Ablasyon İşlemleri
 4. EECP Tedavisi 1. Kalp Yetmezliği Cerrahisi
 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Anevrizma Cerrahisi
 • Kapak Cerrahisi
 • Kalp Destekleme Cihazları (LVAD)
 • Kalp Transplantasyonu 1. Hedef Beslenme Programı
 2. Kardiyak RehabilitasyonKalp Yetmezliğinin İlaçlarla Tedavisi

 • Kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlar ( Digoksin )
 • Kalbin daha ekonomik çalışmasını sağlayan ilaçlar (Beta Blokerler )
 • Kalbin iş yükünü azaltan (damar genişletici) ilaçlar ( ACE inhibitörleri ve ARB ler )
 • İdrar söktürücü ilaçlar
 • Kalbin daha düzenli çalışmasını sağlayan ilaçlar ( Antiaritmik ilaçlar )Bu ilaçlar hastanın durumuna ve ihtiyacına göre değişik kombinasyonlarda ve bazı zaman diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır.Kalp Pili (Pacemaker) ve ICD İşlemleri

( Kardiyoloji )Ablasyon İşlemleri

( Kardiyoloji )


EECP Tedavisi


İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

Atriyal Fibrilasyon ve Ablasyon Tedavisi Nedir ?

Çarpıntı, sol göğüste sıkışma, kalbin pır pır etmesi gibi söylemler hep aritmi olgularında gözlenmektedir. Oldukça ciddi artimiler olduğu gibi, geçici ve zararsız aritmiler de oluşabilmektedir. Kalbimiz günde yaklaşık olarak 100.000 - 150.000 atım yapar, bu atımların 500 tanesi veya daha azı aritmi şeklinde olduğunda genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur.

194627 Kez izlendi

Aort Kapak Replasmanı için Yöntemler

Günümüzde Aort Kapak Replasmanı 3 değişik yöntemle uygulanmaktadır : Açık Kalp Ameliyatı, büyük kesi (Sternotomi), Koltuk Altından Kapalı Kalp Ameliyatı Yöntemi (3 veya 4cm cilt kesisi ile, "koltuk altından kalp ameliyatı") ve TAVI Yöntemi.

42919 Kez izlendi

Aort Kapak Replasmanı için Yöntemler

Günümüzde Aort Kapak Replasmanı 3 değişik yöntemle uygulanmaktadır : Açık Kalp Ameliyatı, büyük kesi (Sternotomi), Koltuk Altından Kapalı Kalp Ameliyatı Yöntemi (3 veya 4cm cilt kesisi ile, "koltuk altından kalp ameliyatı") ve TAVI Yöntemi.

42919 Kez izlendi

Aort Kapak Replasmanı için Yöntemler

Günümüzde Aort Kapak Replasmanı 3 değişik yöntemle uygulanmaktadır : Açık Kalp Ameliyatı, büyük kesi (Sternotomi), Koltuk Altından Kapalı Kalp Ameliyatı Yöntemi (3 veya 4cm cilt kesisi ile, "koltuk altından kalp ameliyatı") ve TAVI Yöntemi.

42919 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr


Kalp Yetmezliği Tedavisi Alt Expertises