LAZER GÖZ AMELİYATI

Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonlar ekzimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz ameliyatlarıdır.

LAZER GÖZ AMELİYATI NEDİR?

Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonlar ekzimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz ameliyatlarıdır.

EKZİMER LAZER TÜRLERİ NELERDİR?

1.LASIK ( Laser Assisted in-Situ Keratomileusis)

Günümüzde miyop, hipermetrop ve astiğmat tedavisinde en fazla tercih edilen lazer göz ameliyatı lasik yöntemidir. flap oluşturma ve ekzimer lazer ile korneayı şekillendirme aşamalarından oluşur. Korneanın önündeki doku femtosecond lazerle katman halinde (flap) kaldırılır daha sonra ekzimer lazer ile şekillendirme işlemi uygulanır ve işlemden sonra kaldırılan flap yerine yapıştırılır. Bu flap, korneadaki vakum özelliği sayesinde yerine güzelce yapışır.

2.PRK ( Photorefractive keratomileusis)

Flap kaldırmaksızın ekzimer lazer ile göz şekillendirme işleminden oluşur. Daha çok kornea kalınlığı belli bir seviyenin altında olanveya kornea yapısında düzensizlik bulunan hastalara uygulanır. LASİK tekniği bulunmadan önce en fazla uygulanan lazer göz ameliyatı çeşididir. Güvenirliliği ve etkinliği miyop ve astiğmatta lasik ile aynı hipermetrop tedavisinde ise LASİK’ten düşüktür. Daha basit ve ameliyatın kısa sürmesi avantajları, ağrı ve iyileşmenin uzun sürmesi dezavantajlarıdır.

3.Lasek (Laser Epitelyal Keratomileusis)

PRK yönteminin teknik olarak modifiye edilmiş şeklidir. Korneası ince ve kornea yüzey düzensizliği olduğu için LASİK ameliyatına uygun olmayan hastalara uygulanır. PRK ya bir üstünlüğü kanıtlanamamıştır.

HERKESE EKZİMER LAZER UYGULANABİLİR Mİ?

Herkese lazer göz ameliyatı uygulanamaz. Ekzimer lazer olmak isteyen hastaların öncelikle çok detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. Göz numaraları, damlasız ve damlalı ölçümlerle hassas olarak tespit edilir. Daha sonra korneal topografi ile detaylı kornea haritası çıkartılır. Bu muayene ve tetkiklerin sonucunda ekzimer lazer konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından ekzimer lazere uygun olup olmadığı kararı verilir. Detaylı göz muayenesi ile ekzimer lazere uygun olan 18-50 yaş arası hastalardaki 10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat tedavi edilebilir.

KİMLERE EKZİMER LAZER UYGULANMAZ?

Korneanın incelmesi ve dikleşmesiyle oluşan keratakonus hastalığı eğer ilerliyorsa, korneada topoğrafi ile saptanan yapısal bozukluk varsa, kornea kalınlığı LASİK ve PRK yapma limitinin altında ise, şiddetli göz kuruluğu var ise, diabet ve romatizmal hastalığı olanlara, hamile ve emzirme dönemindeki bayanlara, gözünde katarakt, glokom, enfeksiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara ekzimer lazer tedavisi uygulanamaz.

EKZİMER LAZER UYGULAMASINI KİMLER YAPABİLİR?

Hekimin tecrübesi ve kullanılan cihazın kalitesi, ameliyatın başarısını doğrudan etkiler. Ekzimer lazer konusunda deneyimli ve tecrübeli bir hekim tarafından son teknoloji cihazlarla uygulanan ekzimer lazer ameliyatında başarı şansı çok yüksektir.

EKZİMER LAZER RİSKLERİ NELERDİR?

Günümüzde en fazla uygulanan ameliyatlardan birisi olan lazer göz ameliyatı bir tür cerrahi bir yöntem gibi düşünülebilir. Bu nedenle tüm ameliyatlarda risk olduğu gibi bu tedavide de birtakım riskler bulunmaktadır.

Lazer göz ameliyatı göze uygulanan bir müdahale olduğu için gözün mikrop kapma riski bulunur. Bu durum çok nadir görülmektedir. Lazer ile göz tedavisi sonrasında doktorun verdiği antibiyotikli damlaların düzenli kullanılması ile bu risk en aza indirgenir.

Özellikle LASİK ameliyatında flap oluşturma aşamasında flap’in delinme, yırtılma, tamamen kopma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Son teknoloji femtosaniye lazer cihazları ile flap oluştururken bu riskler yok denecek kadar azdır.

Lazer ile göz tedavisinde ektazi adı verilen bir durum olabilir. Ektazi korneanın öne doğru bombeleşmesi ve incelmesi durumudur. Ektazi, çok genç yaştaki, yüksek numarası olan hastaların ekzimer lazer tedavisi sonrası daha sık görülen bir durumdur. Bu sebeple ameliyat öncesi hastaların lazer göz ameliyatına uygunluğunun saptanması büyük önem taşır. 18 yaş altı göz numaralarında ilerleme devam eden ve çok yüksek numaralara sahip hastalar ekzimer lazer için uygun aday değillerdir.

LAZER GÖZ AMELİYATI İLE GÖZLÜKTEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonuncunda gözünün ekzimer lazere uygun olduğu saptanan hastalara doğru hekim tarafından gelişmiş cihazlarla uygulan lazer göz ameliyatı ile gözlükten kurtulmak mümkündür.

İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr


LAZER GÖZ AMELİYATI Alt Expertises