Kalp Yetmezliği Merkezi

TOBB ETÜ Hastanesi

Kalp Yetmezliği Merkezi

TOBB ETÜ Hastanesi, Kalp Yetmezliği Merkezi ülkemizdeki ilk ve tek komple ( comprehensive ) kalp yetmezliği teşhis ve tedavi merkezidir.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan ortalama yaşam süresi beraberinde birçok kronik hastalık getirmektedir. Çeşitli nedenlerle gelişebilen “kalp yetersizliği” ilerleyen yaş ile birlikte yaşam kalitesini azaltan ve ömür beklentisini kısıtlayan önemli bir hastalıktır.


Merkezimizde kalp yetmezliği çeşitli branşların ( multidisipliner ) işbirliği ve koordinasyonu ile yapılmakta, teşhisten başlayarak en uygun tedavi yöntemleri birlikte uygulanmaktadır.


 • Tıbbi Tedavi
 • Kalp Pili ve ICD uygulamaları
 • Ablasyon işlemleri
 • EECP Tedavisi
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi
 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Anevrizma Cerrahisi
 • Kalp Kapak Cerrahisi
 • LVAD ( Suni kalp ile destek tedaviisi )
 • Kalp Transplantasyonu ( Nakli )
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Hedef Beslenme Programları

İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

Atriyal Fibrilasyon ve Ablasyon Tedavisi Nedir ?

Çarpıntı, sol göğüste sıkışma, kalbin pır pır etmesi gibi söylemler hep aritmi olgularında gözlenmektedir. Oldukça ciddi artimiler olduğu gibi, geçici ve zararsız aritmiler de oluşabilmektedir. Kalbimiz günde yaklaşık olarak 100.000 - 150.000 atım yapar, bu atımların 500 tanesi veya daha azı aritmi şeklinde olduğunda genellikle tedaviye ihtiyaç yoktur.

132399 Kez izlendi

Aort Kapak Replasmanı için Yöntemler

Günümüzde Aort Kapak Replasmanı 3 değişik yöntemle uygulanmaktadır : Açık Kalp Ameliyatı, büyük kesi (Sternotomi), Koltuk Altından Kapalı Kalp Ameliyatı Yöntemi (3 veya 4cm cilt kesisi ile, "koltuk altından kalp ameliyatı") ve TAVI Yöntemi.

27659 Kez izlendi

Aort Kapak Replasmanı için Yöntemler

Günümüzde Aort Kapak Replasmanı 3 değişik yöntemle uygulanmaktadır : Açık Kalp Ameliyatı, büyük kesi (Sternotomi), Koltuk Altından Kapalı Kalp Ameliyatı Yöntemi (3 veya 4cm cilt kesisi ile, "koltuk altından kalp ameliyatı") ve TAVI Yöntemi.

27659 Kez izlendi

TAVI Explantasyonu (Çıkarılması) Cerrahi olarak mümkün mü ?

Vaka Sunumu : 78 yaşındaki ciddi aort stenozu (darlığı) gösteren, sol ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu (Kalbin Pompalama gücü) %35 olan hastaya TAVI (kasıktan girilerek biyolojik Aort kapak değişimi) uygulanmış, ancak şikayetleri geçmeyince 1 ay sonra takılan kapakta ciddi kaçak (paravalvüler leak) gözlenmiş ve bir kez daha TAVI (2. implantasyon) gerçekleştirilmiştir.

17084 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr


Kalp Yetmezliği Merkezi Alt Expertises