EREKTİL DİSFONKSİYON - İMPOTANS

Erektil disfonksiyon (ED) prematür ejekülasyon olmaksızın tatmin edici seksüel işlev için gerekli ereksiyonunu koruyamama olarak tanımlanır. Prematür ejekülasyon teknik olarak bir ED formu değildir. İmpotans ED’un en sık nedenidir ve cinsel aktivite için yeterli penil sertliği sağlayamama ve ya sürdürememe olarak tanımlanır. Peyronie hastalığı ve travma gibi diğer önemli nedenler daha az sıklıkla görülür.

Yaşlanan Erkek Çalışmasına göre 40 yaş üzerineki erkeklerin % 52’si impotansın bir formundan şikayetçidir. İmpotansın 40-70 yaş arası prevalansı üç katıdır. 70 yaşında erkeklerin %15’inde tam ED mevcuttur. Yaş ve fiziksel sağlık ED’un başlangıcındaki en önemli öngöstericilerdir. Sigara içimi en önemli hayat tarzı değişkenidir.

ERKEK İNFERTİLİTESİ (KISIRLIĞI)

Çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerin yaklaşık % 90’ı ilk bir yıl içinde çocuk sahibi olurlar. Bu nedenle en az bir sene denemeden erkek hastayı infertilite açısından değerlendirmemek gerekir. İnfertilitenin çiftlerden hangisinden kaynaklandığını bulmak zor olsa da infertil çiftlerde erkek faktörü görülme sıklığı % 25-50’dir. Çok basit bir bakış açısıyla bakıldığında erkek infertilitesi spermin iletilmesi, sperm miktarının azalması veya spermin kalitesindeki bozukluktan kaynaklanır. Bu problemler ED, retrograd ejekülasyon, ejekülatuar kanal tıkanıklıkları, vaz defferens tıkanıklığı, endokrin disfonksiyon, varikosel veya genetik anormallikler sonucu ortaya çıkar.

VARİKOSEL

Varikosel klasik olarak pampiniform pleksusun venlerinin anormal genişlemesi olarak tanımlanır. Muayenede ayakta Valsalva manevrası yapılırken veya yapılmaksızın ‘solucan torbası’ olarak da tanımlanan genişlemiş venler palpe edilir. Herhangi bir skrotal patolojinin muayenesi esnasında hastaların ayakta pozisyonda muayene edilmesi önemlidir. Klinik varikosel fizik muayene esnasında palpasyonla anlaşılır. Erkek kısırlık nedenleri arasında en sık rastlanılan nedendir.

İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

Bu içerikle ilgili bir makale henüz eklenmemiştir.

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr