Dental implantlar (Diş İmplantı)

Diş implantı çekilen ya da herhangi bir nedenle kayba uğrayan dişlerin yerine çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyum esaslı bir parçadır. Titanyum ve alaşımlarının doku uyumlu olması ve dirençli materyaller olması dental implant uygulamalarında kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Diş İmplantı (Dental implantlar) nedir?

Diş implantı çekilen ya da herhangi bir nedenle kayba uğrayan dişlerin yerine çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyum esaslı bir parçadır.Titanyum ve alaşımlarının doku uyumlu olması ve dirençli materyaller olması dental implant uygulamalarında kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Dental implantların faydaları nelerdir ?

Çiğneme sisteminin sağlığı dişlerin ve çevre dokuların uyumluluğunun devamlılığı ile sağlanabilir. Kaybedilen bir dişin eksikliğinin giderilmesi estetik, fonksiyonel ve biyolojik açıdan önemlidir. Tedavinin ertelendiği durumlarda dişlerin kayıp diş boşluklarına kayması ve buna bağlı kemik kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çenelerin, ön ya da arka bölgesinde eksik olan bir ya da birden fazla dişin yerine konabilmesi için bilinen metodlarla her iki taraftaki sağlıklı ve sağlam durumdaki dişlerin kesimi yerine bu boşluklara konacak implantlar tedavide en kısa ve en sağlıklı çözümdür. Böylece dişler protez yapımı için kesilmekten ve yük taşımaktan kurtulmuş olur.

Dental implant uygulamaları nasıl gerçekleştirilir ?

Bir implantın çene kemiğine uygulanması maksimum 7 dakikalık bir işlemdir ve bir azı dişi çekiminden daha basit ve daha kolay bir işlemdir.Bu nedenle istenildiği takdirde lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte diş hekimi fobisi olan ve tedavilerinin lokal anestezi altında gerçekleştirilmesini tercih etmeyen bireylerin sedasyon veya genel anestezi şartlarında tedavileri gerçekleştirilebilir. Bu durumda derlenme süresi sonunda aynı gün taburcu işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

İyileşme süreci nasıldır?

Dental implantlar üzerindeki yivler aracılığı ile çene kemiğine tutunur ancak yivler üzerindeki mikro gözenekler yaklaşık 3 hafta ile 2 ay içerisinde “kemikleşir” yani osseoentegre olur ve kök vazifesi görerek taşıyıcı diş görevi alır. Bunun için uygulanan implantın yüzey özelliklerinin kalitesi ve işlem şartları çok önemlidir.

Bireyin sistemik sağlığı yerinde , kemik ve koşullar uygunsa kaybedilen dişin yerine yeni bir diş en erken1 ayiçerisinde konabilir. Bu süre içerisinde birey sadece “1 gün” operasyon için hekimine gelir. Takibeden “ 3. hafta “ dan sonra ise “1 hafta bitiminde” dişlerine kavuşur.

Diş implantları kimlere uygulanabilir?

Üstün yüzey özelliği olan guruptaki implantlar, 18 yaş alt sınırı olmak koşulu ile her yaş ve her türlü kemik özelliği olan tüm bireylere uygulanabilir. İmplantın uygulanamadığı özellikli kemik ve birey çok azdır.

Kontrol altına alınmış şeker hastalığı ve yaşa bağlı kemik erimesi implant uygulanmasına engel olmamakla birlikte başarının yükseltilmesi için bazı özel testler ve değerlendirmeler gerekebilir.Bununla birlikte her yaş, her çene kemiği ve her diş için uygun bir uygulama tekniği, implant tipi ve protez çeşidi mutlaka vardır.

İmplant uygulanamayacak nadir birey tanımlamasının büyük bölümünü, aşırı sigara tüketimi olan, diş eti problemleri kontrol altına alınmamış veağız bakımı eksik olan bireyler oluşturur.Bu bireylere implant uygulanması durumunda başarı şansı daha düşük olmaktadır. Bu durumda günlük sigara kullanımın azaltılması, ağız hijyeninin düzenlenmesi gibi işlemlerden sonra implant uygulamasının yapılması daha doğru bir karar olacaktır.

Her yaşta gülümsemek mümkün mü ?

Çok sayıda diş kaybı olduğunda eğer kemik uygunsa bu dişleri sabit olarak bireye yeniden kazandırmak implant ile mümkündür. Tüm dişlerini kaybetmiş ve uygun kemiğe sahip bireylere üst çenede 8, alt çenede6 implant uygulaması ile porselen dişlerin kullanımı mümkündür. Böylelikle protezlerin ağızda hareket etmesi, yemek yemede zorluk oluşması, geceleri yatarken dişleri çıkarma ve rahatça gülümseyememe gibi problemler ortadan kalkmış olur.

Kemik erimesi olan bireylerde implant uygulanabilir mi ?

İleri kemik erimesi ya da erken diş kaybı nedeniyle kısmi ya da tüm dişleri eksik olan bireylerde farklı protez uygulamaları ile sabit diş kullandırmak mümkündür. Bu durumdaki protezi taşıması için her bir çene için en fazla 6 ya da 4 implant yeterli olmaktadır.

Çok ileri derecede kemik erimesi olan bireylerde ileri cerrahi teknikler uygulayarak var olan kemik dokusunun güçlendirilmesi ve sağlıklı hale getirilmiş dokularda implant uygulaması mümkündür.

Hareketli protez kullanan hastalar da tedavisinden yararlanabilir mi?

Tıp ve Diş Hekimliğindeki gelişmeler sayesinde artık tamamen dişsiz bireyler bile yeterli kemikleri mevcut ise doğrudan, yoksa kemik oluşturma ve güçlendirme teknikleri sonrasında yapılacak implantları ile hareketli protezden kurtulabilmektedir. Özellikle dişsiz durumdaki alt çenede protezleri takıp çıkarmak ve kullanmakzordur çünkü sürekli hareket halinde olan dil, dudak ve yanak dokuları protezin yerinden oynamasına neden olur. Bunun sonucunda hareket eden protezlerden kaynaklı ağız yaralanmaları ortaya çıkar. Üst çenede ise protezlerin tutuculuğunun azalmasına bağlı sosyal yaşantıda problemler ile karşılaşılmaktadır. Bu durumların giderilmesinde dental implantlar uygun bir tedavi seçeneğidir.

Kemik güçlendirmesi her zaman şart mıdır ?

Standart bir diş çekiminden sonra implant işlemi gerçekleştirilmesi sırasında ileri cerrahi tekniklere ihtiyaç yoktur. İleri derecede kemik kaybı olan ancak ileri cerrahi teknikle uygulama talep etmeyen bireylerde ise her bir çeneye 2 ya da 4 implant uygulanmasıile ağıza takıp çıkartılan ataşman ya da sürgülü tam protezler kullandırmak mümkündür.Bu durumda dahi protezler sosyal yaşam sürecinde yerinden çıkmaz, kıpırdamaz ve ağızda hareket etmezler. Bu protezleri ancak birey kendisi çıkartıp takabilir.

İmplant seçimi ve uygulamasında nelere dikkat edilmelidir ?

Dental implant seçiminde en önemli nokta seçilen implantın yüzey özelliklerinin dokuya uyumlu olmasıdır.CE ve FDA uygunluk belgelerine sahip bir implantın doku uyumlu olduğunun bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte uygulanan implantın seçimi kadar planlamanın doğru yapılması, uygulanan ortam ve uygulayıcının prosedüre hakimiyeti de önemlidir.Uygulayıcının bu prosedürle ilgili yayınları takip etmesi, kurs ve organizasyonlara katılımı ile güncel tekniklerin takip edilmesi başarıyı yükseltecektir.

Bu nedenle dental implant uygulamalarında, yeterli cerrahi ve protetik bilgi ve deneyim gereklidir.Işlem sırasında ve sonrasındaki sürecin konforlu geçebilmesi cerrahi planlamanın dokuya saygılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.

İşlemin gerçekleştirildiği ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmiş olması, her hasta için özel steril çalışma ortamının sağlanması gibi kriterler implant uygulamalarının başarısında önemli etkenlerdir.Tüm cerrahi işlemler için klinik içerisinde ayrı bir ünitenin hazırlanmış olması, kullanılacak malzemelerin ve ortamın enfeksiyon kontrol komitesi tarafından takibi dezenfeksiyon ve sterilizasyonun idamesi açısından önemli bir fark oluşturmaktadır.

İmplant uygulamalarından sonra nelere dikkat edilmelidir ?

Başta implant üzeri hareketli protezler olmak üzere, tüm implant üst yapı uygulamaları son derece temiz kullanılmalı ve ağız sağlığı maksimum düzeyde tutulmalıdır.

Günümüz ileri teknolojisi ile üretilen diş implantlarının başarısızlığı çok nadirdir ve bu kayıplar daha çok kullanımla ilgilidir. Bu nedenle implant uygulaması yaptıran bireylerin ağız sağlığına dikkat etmeleri, günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması, ara yüz fırçası ve ağız duşu uygulamalarının yapılması önerilmektedir.Ayrıca doku uyumluluğunun takibi ve gerekli düzenlemelerin zamannda gerçekleştirilebilmesi adına 6 ay aralıklar ile rutin kontrol yapılmasını önermekteyiz.

İlgili Patolojiler

İlgili Makaleler

İmplantlar, Güneş ve D Vitamini

İmplant uygulamasının mevsimi olur mu? Yaz aylarında implant uygulamasının avantajları nelerdir? Bu yazımızda implant iyileşmesini hızlandıran etkenlerden biri hakkında konuşacağız....

1127 Kez izlendi

İmplantlar, Güneş ve D Vitamini

İmplant uygulamasının mevsimi olur mu? Yaz aylarında implant uygulamasının avantajları nelerdir? Bu yazımızda implant iyileşmesini hızlandıran etkenlerden biri hakkında konuşacağız....

1127 Kez izlendi

Doç Dr Ezher DAYISOYLU Diş implantlarında dikkat edilmesi g...

Dental implantlar diş implantları sağlıklı mıdır? Diş İmplantının zararı var mı ? Dişimi çektirdim, ne kadar dişsiz kalacağım?

3072 Kez izlendi

Doç Dr Ezher DAYISOYLU Diş implantlarında dikkat edilmesi g...

Dental implantlar diş implantları sağlıklı mıdır? Diş İmplantının zararı var mı ? Dişimi çektirdim, ne kadar dişsiz kalacağım?

3072 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr


Dental implantlar (Diş İmplantı) Alt Expertises