Kalp ve Damar Cerrahisi

Hastanenin ilk kuruluşundan beri mevcut olan bölüm, rutin olarak, bypass, kalp kapakçığı, aort cerrahisi, atrial ablasyon, minimal invaziv kalp cerrahisi ve erişkinde doğuştan kalp hastalıkları cerrahisinde hizmet vermekte olup, kompleks ve riskli vakalara da ameliyat imkanı sunulabilecek düzeyde alt yapısı hazırlanmış bir bölümdür. ECMO, Assist Device, NovaLung, gibi kompleks ve ağır kalp - akciğer yetmezlikli hastalarda kullanılan cihazlar mevcuttur. Bunların yanında "kapalı aort ameliyatı" adlandırılan, Endovasküler girişimler (EVAR, TEVAR) yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

BÖLÜMÜN TANITIMI:

Ağırlıklı olarak Koroner Baypas Cerrahisi, Kapak Ameliyatlarının uygulandığı kliniğimizde yılda yaklaşık 900 kalp ameliyatı gerçekleştirlimekte ve 6000 hasta poliklinikte tedavi veya muayene edilmektedir. 2015 yılı total mortalite oranı %1,6 ve koroner cerrahisinde %0,4 olarak belirlenmiştir. Kliniğin daha çok ön planda gördüğü konular arasında çalışan kalpte bypass, küçük kesi ile bypass veya kapak ameliyatları (Minimal İnvazif Kalp Cerrahisi), endoskopik kalp ameliyatları ve kapak tamirleridir. Kalp-Damar Cerrahisi ekibi her hasta ve hasta yakınına ameliyat öncesi ve sonrasında taburculuğuna dek, her türlü desteği vermekten zevk duyan, motive ve çalışkan bir ekiptir. Genç ve dinamik personeli ile hasta bilgilendirme, taburculuk eğitimi ve sonrası evdeki tedavisinin sorunlarına telefonla ışık tutarak, bu dönemi en rahat bir şekilde atlatması için çaba sarfetmektedir.

HİZMET ALANLARI / HİZMET SAATLERİ:

Kalp-Damar Cerrahisi kliniğinde haftanın 7 günü 24 saat uzman kadro bulunmaktadır.

Poliklinik Saatleri :
Muayene : 09:00 – 18:00
Kontrol : 10:00 – 13:00

BÖLÜM KULLANIMINDA OLAN TEKNİK OLANAKLAR:

 • Minimal invazif kalp cerrahisi teknolojisi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Off-pump tekniği
 • Sol ve sağ ventrikül destek sistemleri ECMO
 • Ablasyon teknolojisi

ÜNİTELER / BİRİMLER:

 • Preop yatan hasta servisi
 • Erişkin yoğun bakım
 • Postop yatan hasta servisi

AMELİYAT / İŞLEM / GİRİŞİMLER:

Çalışan Kalpte Bypass :

Kalp Akciğer Makinası kullanılmadan uygulanan prosedürler, kalp cerrahisinde genellikle bypass ameliyatlarını teşkil ettiğinden, başlık „çalışan kalpte Bypass“ olarak seçilmiştir. Kalp Akciğer Makinası ilk keşfedildiği 50'li yıllardan beri, başarılı olarak uygulanmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Bilindiğı üzere Kalp-Akciğer Makinası vücuttaki kanı önce kendi havzasında toplayıp, kanı oksijenledikten, 5-6 Litre/dakika hız ile tekrar vücuda verir. Böylelikle makine, kalp ve akciğerlerin görevini geçici bir süre üstlenir, kalp durdurulabilir ve damarlarına bypasslar rahatlıkla dikilebilir, içindeki kapakçıklar değiştirilebilinir. Makina çeşitli pompa ve plastik boru sistemleri üzerine kurulmuş olup, bunlar fizyolojik (yani vücut yapısına uygun) değildir. Özellikle kanın bu sistemden geçerken uğradığı hasar, ameliyat esnasındaki kan basıncı düşüklükleri, makinayı takarken olabilecek potensiyel komplikasyonlar, pıhtılaşma mekanizmasının bozulması vs. sebeplerden dolayı birçok organ çeşitli derecede zarar görür. Bu kalp cerrahisi Literatüründe yıllardan beri araştırılmış olup, makinanın vücuda verdiği zararlar çeşitli önlemlerle azaltılmaya çalışılır. İşte bu zararları azaltma çalışmalarla „off-pump surgery“ denilen konsepte gidilmiş, yani hiç pompasız (Kalp-Akciğer Makinasız) ve kalbi hiç durdurmadan yapılan ameliyatlar gün geçtikçe cerrahlar tarafından rağbet görmeye başlamıştır. Bu yöntemin sebebi sadece bir „moda“ değildir.

Özellikle, gün geçtikçe tıptaki diğer buluşlar sebebi nedeniyle, yaş ortalaması artmakta ve kalp cerrahisi hastaları daha çok riskli dediğimiz gruba girmekte, yani çeşitli hastalıklar ile beraber (perifer arter hastalığı, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek yetersizlikleri vs.) ameliyat olma durumundadırlar. Böyle damarlarının elastikliği kaybolmuş, yaşlı hastalarda Kalp Akciğer Makinasının verebileceği zararlar, daha genç ve normal durumdaki hastalardan daha belirgindir, çünkü vücudun telafi etme kapasitesi düşüktür. Anlatılan sebeplerden dolayı Kalp Akciğer Makinasının bypass cerrahisi esnasında kullanılmaması “minimal invazif” deyimine (en yukarıda bahsedildiği gibi) uygun düşer. Bu yöntemle sadece bypass ameliyatları yapılabilir, kapak ameliyatları henüz mümkün gözükmemekle beraber ileri teknoloji ile çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışan kalpte Bypass ameliyatı esnasında, kalp bypass yapılacak damara göre pozisyone edilir ve damar takılacak yüzeyin çeşitli yöntemler/aletler ile hareketi kısıtlanır. Kalp atmaya devam ederken, ameliyat bölgesinin hareketi sınırlandırılmış olup, göğüs kafesinden, bacaktan yada koldan alınan damarlar, kalp damarlarına dikilir. Yöntemin en büyük avantajı Kalp Akciğer Makinasının vücuda verebileceği tüm potansiyel zararları tamamen ortadan kaldırmasıdır. Kalp ameliyat esnasında durdurulmaz. Özellikle yeni kriz geçiren kişilerde ameliyat riski böylelikle azaltır.

Anahtar Deliğinden Kalp Ameliyatı (Minimal İnvazif) :

Kalp cerrahisinde en fazla uygulanan yöntem, « median sternotomi » metoduyla yaklaşık 30-35 cm lik bir kesi ile göğüs kafesinin ön tarafından açılması işlevidir. Böylelikle kalp ve onun komşuluğunu yapan anatomik yapılara (Ana atardamar, büyük venler, beyne giden büyük damarlar, Akciğerler vs.) rahatlıkla ulaşılabilir. Her nekadar böyle bir büyük yara, ameliyat esnasında cerraha komfor sağlasa da, hasta için durum, özellikle ameliyattan sonra böyle değildir. Göğüs kafesinin tam ortasından açılması ile tüm kaburgalar, sırttaki kaburga-omurilik eklemleri, karın kaslarının yukarı kesimleri ve hatta omuz eklemleri çeşitli oranlarda baskıya uğrar. Gerek tecrübelere dayanarak, gerekse bilimsel çalışmaların sonuçları itibarı ile, bu türlü ameliyatlardan sonraki subjektif ağrı duyumsaması, küçük yara tedavisi ile karşılaştırıldığında daha fazladır.

Özellikle geç dönemde, ameliyattan sonraki ilk aylar içerisinde, ağrı küçük yara ile yapılan ameliyatlarda hemen hemen hiç kalmamıştır. Bu konuda en önemli unsur, deri yada göğüs kafesini açmanın hangi yolla yapılmış olduğudur. Çok çeşitli yollardan, yapılacak ameliyata göre kesiler vardır. Resim 2 de sağ göğüs altı 5 cm lik yara görülmektedir. Böyle bir kesi ile kalp kapakçıklarından bazıları (mitral, triküspid) ve kalp deliği kapatılması işlemleri gerçekleştirilebilinir. Bu kesi bayanlarda göğüsün altında kaldığı için, ameliyattan sonra estetik açıdan ideal bir sonuç arz eder. Hastalar tarafından da çok rağbet görmüştür. Bu hastada 3 tane birer cm lik kesiler ile (anahtar deliği tabiri buradan gelmekte) göğüs kafesi hiç açılmadan bypass yapılmıştır.

Sadece belirli hastalara uygulanabilen bu yöntem en iyi kosmetik sonucu doğurmakta, herhangi bir kemik kesilmediğinden, ağrı duyumsaması en aza indirgenmekte ve ameliyat sonrası hastaların mobilizasyonu, iyileşme süreci daha çabuk olmaktadır. Küçük yara ile ameliyatlarda normalden farklı cerrahi aletlere gereksinim vardır. Cerrahın ameliyat alanı kısıtlıdır. Uygulanan yöntemde cerrahın bizzat daha fazla tecrübeli olması şarttır. Ameliyat süreleri genellikle standard ameliyat süresinden %20 ila %80 daha uzundur. Bazı vakalarda Kalp-Akciğer Makinası kasıktaki damarlardan takılır. Sonuç itibari ile küçük yara tedavisi ile kalp cerrahisi tecrübeli ellerde kendini ispatlamış, kalite açısından kısa ve uzun dönem sonuçları standard ameliyatlar ile karşılaştırılabilen ve hatta ağrı, kosmetik, iyileşme süresinin hızı konularında bunlara üstünlüğü gösterilmiştir.

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Aort Kapak Hastalığı, Stenoz ve Yetmezlik, değişim/tamir
 • Mitral Kapak Hastalığı, Stenoz ve Yetmezlik, değişim/tamir
 • Triküspid Kapak Hastalığı
 • Stenoz ve Yetmezlik, değişim/tamir
 • Pulmoner Kapak Hastalığı
 • Stenoz ve Yetmezlik, değişim/tamir
 • Aort Cerrahisi (Ana atardamar değişimi)
 • Küçük kesi ile bypass
 • Küçük kesi ile kapak ameliyatları
 • Endoskopik kalp ameliyatları
 • Erişkinde Doğuştan kalp hastalıkları

ÖZELLİKLİ HİZMET ALANLARI:

 • Off-pump bypass (Çalışan kalpte – kalbi durdurmadan - Bypass)
 • Küçük kesi ile bypass
 • Küçük kesi ile kapak ameliyatları
 • Endoskopik kalp ameliyatları
 • Doğuştan kalp hastalıkları

İlgili Makaleler

Bental - Aort Kökü Ameliyatı Küçük Kesi "Koltuk Altından Kal...

Asendan Aort Anevrizması çoğu zaman Aort Kökü genişlemesi ile birlikte olabilmektedir. Bu durum genellikle aort kapak yetmezliği ile beraber ortaya çıkmakta yada aort kapaktaki ciddi darlık geç dönemde aort kökünü genişletmiş olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun, genişleyen aort kökünün kapakla birlikte değişmesine Bentall Ameliyatı denilmektedir.

85280 Kez izlendi

DOĞUŞTAN KALP DELİKLERİN KÜÇÜK KESİ (KAPALI YÖNTEM, KOLTUK A...

"Kapalı yöntem" yani küçük kesi veya halk arasındaki tabiri ile "Koltuk Altından Kalp Ameliyatı" ile Atriyal Septal Defekt veya Ventriküler Septal Defekt kapatılması artık rutin olarak yapılmaya başlanmıştır. Hem kozmetik olarak avantajı vardır, hem de hastaya ameliyat sonrası ciddi konfor sağlar. Tüm hastalar kemik kesisinden korunmuş olur ve böylelikle, enfeksiyon, kanama gibi riskler azaltılmış olur.

79925 Kez izlendi

Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Kapak Cerrahisinde koltuk altından kalp kapakçığı ameliyatı mümkündür ve artık gittikçe standart olmaya başlamıştır.

141971 Kez izlendi

Kalp Anevrizması Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Aort, tıpkı ana su borusu gibi vücuda kan akışını sağlayan ana damardır. Vücudun en büyük damarı aort üzerinde hiç belirti vermeden oluşan kesecikler ve damar genişlemesi nedeniyle oluşan aort anevrizması, tıpkı patlamaya hazır bir bomba gibi yaşam üzerinde tehdit oluşturuyor. Bu nedenle tanı ve tedavi yöntemleri, hayati öneme sahiptir.

132581 Kez izlendi

TAVI Explantasyonu (Çıkarılması) Cerrahi olarak mümkün mü ?

Vaka Sunumu : 78 yaşındaki ciddi aort stenozu (darlığı) gösteren, sol ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu (Kalbin Pompalama gücü) %35 olan hastaya TAVI (kasıktan girilerek biyolojik Aort kapak değişimi) uygulanmış, ancak şikayetleri geçmeyince 1 ay sonra takılan kapakta ciddi kaçak (paravalvüler leak) gözlenmiş ve bir kez daha TAVI (2. implantasyon) gerçekleştirilmiştir.

32698 Kez izlendi

Stent mi yoksa Baypass mı ? Kalp Krizinden nasıl korunalım ?...

Kalp damarının içine, damarın tıkanıklığı açılarak yerleştirilen metal „borucuk“,ların ilaçlı ve ilaçsız olanları bulunmaktadır. Kasıktan veya koldan girilerek kalbin içindeki damara yerleştirilir. Baypas ameliyatı ise, vücudun çeşitli yerlerinden alınan damarlar ile tıkanıklıklara köprü oluşturularak yapılan bir tedavidir. İşte bu her iki tedavi arasındaki sonuçlar Dünya'nın en önde gelen bir dergisinde karşılaştırılmış. New England Journal of Medicine

89376 Kez izlendi

Uzaktan Hasta Takip Sistemleri, Hastanemizin TÜBİTAK Destekl...

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aybek'in önderliğinde başlatılan ve TOBB ETÜ Üniversitesin'de Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı Uzaktan Hasta Takip Sistemi ile Kalp Ameliyatı veya Kalp Krizi sonrası hastaların Vital Parametreleri (Tansiyon, EKG, Saturasyon, Hemoglobulin, Kan Gazları vb.) evden takip edilebiliyor, Hastalar Doktoru ile anlık iletişim kurabiliyorlar.

29506 Kez izlendi

Kalp hastalığı riskinizi azaltmak için 7 basit yöntemin var ...

kalp hastalığı riskinizi azaltmak için yapılacak basit 7 önlemi anlatmaya çalışacağım.

97268 Kez izlendi

“Kapalı” Yöntem ile Aort Anevrizması Endovasküler Stent Teda...

Kalp ve Damar Cerrahisinde son yıllardaki en önemli buluşlardan biri olan Endovasküler Aort Cerrahisi anevrizma hastaları için inanılmaz bir konfor getirmiş, ameliyat risklerini ciddi oranda düşürmüş ve hastanede kalma süresini oldukça kısaltmıştır.

73235 Kez izlendi

Ünlü Amerikalı Sigara Tüccarının Türkiye Hikayesi

Manisalı Morrison ve Şinasi Hastanesi ; Halen Manisa da hizmet veren Şinasi Morris Hastanesi'nin hikayesi nedir ? Bu çocuk hastanesinin kuruluş öyküsünün ne kadar ilginç olduğunu biliyor muydunuz? Bakın ünlü sigara tüccarı nerelerden geçmiş.

13258 Kez izlendi

Kalbi Durdurmadan Ameliyat Yöntemi

Normalde açık kalp ameliyatı denince, kalbi durdurularak yapılan ameliyatlar akla gelir. Bu işlem yukarıda resmi görülen Kalp - Akciğer Makinası sayesinde olur. Bu makina vücuttaki tüm kanı dışarıya bir pompa sistemine alır ve burada kana oksijen verir, sonra yine hastanın vücuduna geri pompalar. Bu esnada cerrah kalpteki ameliyatını yapar.

67528 Kez izlendi

Kalp Yetmezliğinde Hedef Beslenme

Kalp yetmezliği tedavisinde beslenme rejimi tedavinin çok önemli bir parçasıdır. İlaç tedavisinde olduğu gibi beslenme rejimi de “kişiye özel” olarak düzenlenmelidir.

26763 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara / Turkey