İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç hastalıkları bölümü; adölesan sağlığı ve hastalıkları, allerji, immünoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, geriatri hematoloji, nefroloji , tıbbi onkoloji, romatoloji yan dallarını kapsayan ana bilim dalıdır. Solunum yolu hastalıkları ve infeksiyonları, mide-barsak sistemi hastalıkları ile üriner infeksiyonlar, hipertansiyon tanı, tedavi ve izlemi, kalp yetmezliği, hiperkolesterolemiler, anemiler (kansızlık) ve kan hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, tiroid ve iç salgı bezi hastalıkları, şeker hastalığı, yaşlılığa bağlı geriatrik sorunlar, kanser hastalıkları, lenf bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sistemik bağışıklık sistemi hastalıkları ve allerjiler tedavi alanına girer.

HİZMET ALANLARI / HİZMET SAATLERİ:

Pazartesi – Cuma: 08:30 – 18:00

Cumartesi : 08:30 – 13:00

BÖLÜM KULLANIMINDA OLAN TEKNİK OLANAKLAR:

İÇ HASTALIKLARI VE CHECK UP BÖLÜMÜMÜZ HASTANEMİZ RADYOLOJİ KLİNİĞİ VE LABORATUVARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAKTADIR.

ÜNİTELER / BİRİMLER:

CHECK UP BÖLÜMÜ

ROMATOLOJİ BÖLÜMÜ

İMMÜNOLOJİ BÖLÜMÜ

AYRICA BAĞIMSIZ BİRİM OLAN BESLENME VE DİET BÖLÜMÜ İLE BELİRLİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ YAPILMAKTADIR.

LABORATUVAR:

İÇ HASTALIKLARI VE CHECK UP BÖLÜMÜMÜZ HASTANEMİZ BİYOKİMYA VE BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI İLE EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

AMELİYAT / İŞLEM / GİRİŞİMLER:

DERİ TESTLERİ,

İNTRAARTİLUKER İNJEKSİYON,

ARTROSENTEZ,

İMMÜNOTERAPİ,

İLAÇ TESTİ

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:

CHECK UP, HİÇBİR YAKINMASI VE HASTALIĞI OLMASA DA KİŞİLERİN EN AZ YILDA BİR KEZ YAPTIRMALARI GEREKEN GENEL SAĞLIK KONTROLÜDÜR.

HASTANEMİZDE İÇ HASTALIKLARI UZMAN DOKTORLARI TARAFINDAN YAPILAN GÖRÜŞME VE FİZİK MUAYENE SONRASINDA KİŞİNİN YAŞI, CİNSİYETİ, RİSK FAKTÖRLERİ, MESLEĞİNE GÖRE KİŞİYE ÖZEL LABORATUVAR VE RADYOLOJİK İNCELEMELERİN YER ALDIĞI CHECK UP PROGRAMI PLANLANMAKTA OLDUĞU GİBİ HAZIR CHECK UP PROGRAMLARI DA (40 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ; ERKEK VE KADIN) UYGULANMAKTADIR.

CHECK UP İLE ÇOK ÖNEMLİ BİRÇOK HASTALIĞIN ERKEN TANISI YAPILABİLMEKTEDİR.BUNLARIN BAŞLICALARI;

- DIABETES MELLİTUS(ŞEKER HASTALIĞI)

- KORONER KALP HASTALIĞI

- KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ

- AKCİĞER HASTALIKLARI

- BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUKLARI

-KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI, HEPATİTLER

- MEME, RAHİM, RAHİM AĞZI, KALIN BAĞIRSAK, PROSTAT VE MESANE KANSERLERİ

- ANEMİ (KANSIZLIK ) TÜRLERİ

- KEMİK ERİMESİ

DİĞER HASTALIKLAR:

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI VE İNFEKSİYONLARI, MİDE-BARSAK SİSTEMİ HASTALIKLARI İLE VE ÜRİNER İNFEKSİYONLAR, HİPERTANSİYON TANI, TEDAVİ VE İZLEMİ, KALP YETMEZLİĞİ, KOLESTEROL YUKSEKLİKLERİ, ANEMİLER (KANSIZLIK) VE KAN HASTALIKLARI, BÖBREK VE İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI, TİROİD VE İÇ SALGI BEZİ HASTALIKLARI, ŞEKER HASTALIĞI, YAŞLILIĞA BAĞLI GERİATRİK SORUNLAR, KANSER HASTALIKLARI, LENF BEZİ HASTALIKLARI, ROMATİZMAL HASTALIKLAR, SİSTEMİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARI, ALLERJİLER TEDAVİ ALANINA GİRER.

ÖZELLİKLİ HİZMET ALANLARI:

CHECK UP, ROMATİZMAL HASTALIKLAR, SAĞLIKLI YAŞLANMA, OBEZİTE, KİLO KONTROLÜ, METABOLİK SENDROM,KARDİYO-METABOLİK RİSK AZALTILMASI, HİPERTANSİYON TANI TEDAVİ VE İZLEMİ.

BÖLÜMÜN TANITIMI :

İç hastalıkları uzmanları ''erişkin doktorları'' olarak bilinirler. Genç erişkinlikten başlayarak yaşlılığa kadar uzanan geniş bir yaş grubundaki hastaların tanı ve tedavisini üstlenirler.

İç hastalıkları bölümü; adölesan sağlığı ve hastalıkları, allerji, immünoloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, geriatri hematoloji, nefroloji , tıbbi onkoloji, romatoloji yan dallarını kapsayan ana bilim dalıdır. Solunum yolu hastalıkları ve infeksiyonları, mide-barsak sistemi hastalıkları ile üriner infeksiyonlar, hipertansiyon tanı, tedavi ve izlemi, kalp yetmezliği, hiperkolesterolemiler, anemiler (kansızlık) ve kan hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, tiroid ve iç salgı bezi hastalıkları, şeker hastalığı, yaşlılığa bağlı geriatrik sorunlar, kanser hastalıkları, lenf bezi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sistemik bağışıklık sistemi hastalıkları ve allerjiler tedavi alanına girer.

İmmünoloji ve romatoloji alanında deri ve ilaç testleri, eklem içi (intra artiküler) injeksiyonlar, artrosentez ve immünoterapi tedavileri başarıyla yapılmaktadır

Yatan hastalarda gelişen böbrek yetmezliklerinde hemodializ uygulanabilmektedir.

İç hastalıkları uzmanları tüm tıbbi branşlardaki hastalarda operasyon öncesi değerlendirmede ve yatan hasta konsültasyonlarında görev alır.

İlgili Makaleler

Trans yağlar ABD'de yasaklanıyor

ABD'de trans yağ içeren hazır gıdalar artık üretilmeyecek. 3 yıl içinde üreticiler ürünlerinden trans yağı çıkarmak zorunda kalacak. 3 yıl beklemeden şimdiden gerekli önlemleri alalım.

17853 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara / Turkey