Domuz Gribinden Neden korkuyoruz ? Neden korkmamalıyız ? TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Created: 2015-12-31 22:00:00
View Count: 15173

Domuz Gribinden Neden korkuyoruz ? Neden korkmamalıyız ?

İnfluenza virüsünün H1N1 alt tipi olarak isimlendirilen "domuz gribi" insanlarda, ördeklerde, domuzlarda ve hatta hindilerde görüldüğü ispatlanmıştır. İlk ciddi salgınını 1918 yılında ispanyol gribi olarak duyuran bu virüs o zamanlar milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. 2009 da mutasyona (gen değişikliği) uğramış olarak tekrar karşımıza çıkıp, yeni bir salgına yol açmıştır.


Domuz Gribinden Neden korkuyoruz ? Neden korkmamalıyız ?

Bilinen ilk "Domuz Gribi" Salgını : İspanyol Gribi

1918 yılında henüz 1. Dünya Savaşı sona ermemişken, 3 dalga halinde kendini gösteren Domuz Gribi salgını bazı kaynaklara göre 21 Milyon (1), bazılarına göre ise 50 Milyon insanın ölümüne sebebiyet vermiştir (2). İlk veriler 1. Dünya Savaşı'na hazırlanan amerikan askeri kamplarındaki olgulara dayanmakta, onlar ile birlikte Fransa'ya getirilip, İspanya'ya yayılıp, oradan da tüm dünyayı etkilediği sanılmaktadır. Konuyu en çok haber eden ülke olduğu için İspanyol Gribi adı verilmiştir, ama virüs buradan yayılmamıştır. İlginç olarak bağışıklık sistemi güçlü olmasına karşın, en çok 15 ila 40 yaş arası populasyonun ölümüne sebep olmuştur. Ölümler genel olarak, Gribe sekonder Pnömoni (Zatürre) den kaynaklanmıştır.

Domuz Gribinden Neden korkuyoruz ? Neden korkmamalıyız ?Yandaki Fotoğraf 1918 yılında Kanada'da gripten ölen hastaların defni esnasında çekilmiştir. 45 yaş ve üstü hastaların bu salgını neden hafif atlattıkları veya hastalığa hiç yakalanmayışlarının sebebi 1873 yılındaki olası bir influenza salgınına dayandırılmıştır.

İspanyol Gribi denilen 1918 salgınına yol açan virüsün bir H1N1 virüsü olduğu çeşitli doku testlerinden elde edilen araştırmalar ile 1996 yılında Armed Forces Institute of Pathology, Washington D.C. de ispatlanmıştır. Aynı zamanda o zamanki bu virüse yakalanların vücutlarında aşırı sitokin ve kemokin salgılanması sonucu, bağışıklık sistemi düzeninin tamamen felç olduğu saptanmıştır (3). 1944 yılında 2. Dünya Savaşı esnasında amerikan askerleri için domuz gribi aşısı geliştirilmiş ve uygulanmış olmasına rağmen, 1947 ve 1951 yılları arasında bu aşı, virüsün mutasyona uğraması ile etkisini kaybetmiştir. 1968 ve 1970 yılları arasında Hong-Kong salgınında tüm dünyada yaklaşık 1 Milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde dahi bu sayı 20 ila 30 bin arasında seyretmiştir. 1970'li yılların ortasında yeni geliştirilen aşı ile 40 Milyon amerikan vatandaşı ve birçok insan kuzey avrupada aşılanmıştır. Ancak bazı kişilerde Guillan-Barre-Sendromu'na yol açtığı düşünülen aşı, o yıllarda toplamda 3,5 Milyar Dolar tazminat davalarının açılmasına sebebiyet vermesine rağmen, bugüne dek hala bu yan etkisi tam anlamı ile ispatlanamamıştır.

Domuz Gribinden Neden korkuyoruz ? Neden korkmamalıyız ?

Neden Domuz Gribi ?

H1N1 virüsü bazı kuşlarda, ördeklerde ve hindilerde de görülmesine rağmen, sayı bakımdan daha fazla olup, insanlar ile kontağı en fazla hayvan olan domuzlarda görüldüğünden ve buradan mutasyona uğrayıp, insanlara bulaştığı kanaati yaygın olduğundan, bu isim verilmiştir. Sadece bu canlı gruplarında olmasının sebebi ise, nefes borusundaki hücrelerin Sialinik-Asit ile çevrelenmesi ve bu maddenin H1N1 virüsü için bir "oturma" rolü üstlenmesidir (4). Sağda Domuz Gribi virüsünün bu hücrelere oturan yüzeyi elektron mikroskobundaki yapısı görülmektedir.

Sonuç

Yıllar geçtikçe tıp ilerlemekte, yeni aşılar ve tedaviler geliştirilmekte ve böylelikle influenzadan hayatı kaybetme riski gittikçe azalmaktadır. Ancak, influenza virüsü ve H1N1 alt tipi de mutasyonlara uğramaktadır, ayrıca bu mutasyonlarının birlikte enfeksiyonları gözlenmektedir. 2009 daki salgında 4'lü kombinasyon dediğimiz, 4 çeşit genomu (4 farklı gen çeşidi) bildirilen virüs ile tüm dünyada hastalar ciddi ve ağır bir dönem geçirmişlerdir. Ölüm oranlarının eskisi gibi olmamasına rağmen, virüs dünyasının ileriki yıllarda nasıl değişeceği ve gelişeceği bilinmemektedir. Hastalar için şu mesaj önemlidir : ismi ne olursa olsun, Domuz Gribi veya Kuş Gribi veya normal Grip, modern tedavi imkanları ile ölüm oranı ciddi bir şekilde düşürülmüş, tarihte yaşanılan tarzda salgınlar artık pek görülmemektedir. Genel anlamda her influenza virüsüne yaklanan bağışıklık sistemi düşük, başka hastalıkları olan kişiler, bu hastalığı daha ağır geçirir.

Kaynaklar

1) Edwin O. Jordan: Epidemic Influenza. A Survey. American Medical Association, Chicago 1927, S. 229.

2) I. D. Mills: The 1918–1919 Influenza Pandemic. The Indian Experience. In: The Indian Economic and Social History Review. Bd. 23, Nr. 1, 1986, S. 1–40.

3) Darwyn Kobasa: Aberrant innate immune response in lethal infection of macaques with the 1918 influenza virus. In: Nature. Bd. 445, 2007, S. 319–323.

4) Hermann Müller: Aviäre Influenza 2004: Die Klassische Geflügelpest („Hoch pathogene Aviäre Influenza“; „Vogelgrippe“) – Hintergrundinformationen zum aktuellen Seuchengeschehen in Südostasien und Hinweise auf Informationsmöglichkeiten im Internet. In: www.g-f-v.org. Gesellschaft für Virologie e. V., abgerufen am25. August 2009 (Autor: Prof. Dr. Hermann Müller, Direktor des Instituts für Virologie, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig).

Resim Kaynağı : Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Influenza-A-Virus_H1...)


This post has been written by TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi and viewed 15173 times.


Comments

Loading...