Çocuklarda İnguinal (Kasık) Bölge PatolojileriProf. Dr. Haluk Öztürk Oluşturuldu: 2015-12-31 22:00:00
Görüntü Sayısı: 22829

Çocuklarda İnguinal (Kasık) Bölge Patolojileri

​İnmemiş testis, İnguinal herni, Kommunikan hidrosel ve Fimozis


Çocuklarda İnguinal (Kasık) Bölge Patolojileri

İnmemiş testis

Prematürelerde % 30, miadında doğanlarda % 3,2 civarındadır. Ancak 1 yaşta aynı olgular değerlendirildiğinde prematürelerde %5,4'e, miadında doğanlarda %0,5'e düştüğü görülür. Skrotum içinde testis palpe edilemez. Normalde skrotum içinde yer alan fakat soğuk gibi durumlarda yukarı kaçan retraktil testis durumlarında yakın takip önemlidir. Ailenin banyoda, uyurken testisi kontrol etmesi, zamanın çoğunu nerede geçirdiğini belirlemesi önemlidir. İnmemiş testiste veya zamanının çoğunluğunu kanalda geçiren testiste 1 yaşından sonra operasyon gereklidir.

İnmemiş testiste operasyon geciktirildiğinde spermatogenetik fonksiyonda azalma, herni, torsiyon, travma ve psikolojik etkiler gibi komplikasyonlar görülebilir. Ayrıca malignite riski de vardır. Operasyonla yerine indirildiğinde malignite riski tamamen kaybolmamakla birlikte takibi daha kolay olmaktatır.

Çocuklarda İnguinal (Kasık) Bölge Patolojileri

İnguinal herni

Çocukların %1 ile %4,4'ünde inguinal herni bulunmaktadır. Prematürelerde bu oran %30'a kadar yükselebilir. Hastaların çoğunluğu ailenin farkettiği, ağlama ve ıkınma ile belirginleşip sonra kaybolan kasık şişliği ile başvururlar. Bazen de ilk başvuru nedeni kasıkta kaybolmayan kitle, safralı kusma, gaita yapamama olabilir. Çocukta bu tanı kasıkta şişliğin saptanması ile konur. Hastayı ağlarken, ıkınırken incelemek şişliği belirgin hale getirerek tanıya yardımcı olabilir. İnguinal kanal üzerine işaret parmağını dik olarak koyup sağa sola hareket ettirerek herni kesesinin karşılıklı yüzlerinin sürtünmesi hissedilebilir. "Silk glove sign" denen bu belirti öyküsü tipik olan ancak incelemede şişlik saptanamayan hastalarda tanıya yardımcı olabilir. Çocuklardaki herninin en önemli özelliği inkarserasyon olduğunda (herninin kolay redükte olmaması) inkarsere olan organda ve erkeklerde o taraftaki testiste süratle dolaşım bozukluğunun gelişmesidir. Tek bir testiste hemorajik nekroz gelişmesi, karşıdaki normal testisin de zedelenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle inkarsere inguinal herni acil bir durumdur. Hemen redükte edilmelidir. Redükte edilemiyorsa operasyon gereklidir. Ancak bu durumda komplikasyon oranı artar. Bu nedenle inguinal herni tespit edildiğinde elektif olarak en kısa zamanda ameliyat edilmelidir.

İnkarsere inguinal herniden ayırt edilmesi gereken durumlar; testis torsiyonu, kordon kisti ile inguinal veya femoral lenfadenitlerdir.

Kommunikan hidrosel

Bebeklerde sıktır. Processus vaginalisin proksimalindeki açıklık derecesine bağlı olarak büyüklüğü azalabilir veya artabilir. Hidrosel, testisi de içine alan skrotal şişlik şeklindedir. Eksternal inguinal ringde boynu daralır ve inguinal kanalda devam etmez. Hassas değildir. Ayrıca transilluminasyon vermesi önemli bir bulgudur. Hidroselli çocukların çoğunda processus vaginalis oblitere olmayıp hidrosel potansiyel inguinal herni olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ailelere inguinal herni ile inkarsere inguinal herninin belirti ve bulguları anlatılmalıdır. Hastalar kontrole çağırılmalı herni saptandığında beklenmeden cerrahi tedavisi yapılmalıdır. Bunun dışında 18 aya kadar devam eden hidroselde de cerrahi tedavi gereklidir.

Fimozis

Sünnet derisinin glans gerisine retrakte edilememesidir. Yenidoğanların % 92' sinde sünnet derisi geriye retrakte edilemez. Bu durum normaldir ve herhangi bir girişimi gerektirmez. Eğer idrar çıkışını engelliyor, kalibrasyonunu bozuyorsa klemple dilatasyon ve gerekiyorsa sünnet yapılır.


Bu yazı Prof. Dr. Haluk Öztürk tarafından yazıldı ve 22829 kere izlendi.


Yorumlar

Yükleniyor...