Koldan Anjiyografi (transradial anjiyografi) Doç. Dr. Aksüyek Savaş Çelebi Created: 2015-12-31 22:00:00
View Count: 22687

Koldan Anjiyografi (transradial anjiyografi)

Bu makalde koldan ve kasıktan yapılan anjiyografi işlemlerini kıyasladım.


Koldan Anjiyografi (transradial anjiyografi)

Koldan anjiyografi Tekniği (Transradial anjiyografi) nedir?

Halk arasında “koldan anjiyografi” dediğimiz teknik bilimsel olarak el bileğinde yer alan “radial arter” yolu ile anjiyografi yapılmasıdır. Günümüzde cihazlarda ve malzemelerde gelişmelere ve yeniliklere paralel olarak kol damarı ile rahatlıkla tanısal amaçlı anjiyografi işlemi yapılabilmektedir. Stent veya balon işlemi gerektiğinde bile koldan yapılan giriş ile sayılan işlemler başarı ile uygulanabilir. Koldan girişim tekniği, acil anjiyografi yapılması gereken kalp krizi durumlarından acil olmayan şartlarda yapılan anjiyografiye kadar tüm hasta gruplarında başarıyla uygulanabilmektedir.

Kol ve kasıktan işlemlerin kıyaslarsak avantaj ve dez avantajlar nedir?

Geleneksel olarak anjiyografi kasık yolu ile yapılmaktadır. Bu tekniğin birtakım kısıtlılıkları olabilir. Birinci olarak, hastanın kasıktan girişim yapılan damarlarda tıkanıklık veya burgulu şekilden dolayı işlem yapılamayabilir. İkinci olarak, kilolu hastalarda kasık damarı yağ dokusun altında derinlerde gömülü oacağından bulmak zor olabilir. Ayrıca işlem sonrası kanamayı durdurmak için yapılan tamponlama işlemleri (kum torbası, baskılı pansuman vb.) başarısız olabilir; buna bağlı kanama veya damarda baloncuk oluşumu gibi istenmeyen sorunlar gelişebilir. Üçüncü olarak, coumadin gibi kan sulandırıcı kasıktan işlem sonrası kanama sorunu artar. Ayrıca, coumadin kullananlarda kanama sorunu nedeniyle birkaç gün beklemek gerekebilir; bu nedenele anjiyografinin gecikmesi söz knusu olabilir. Dördüncü olarak, kasıktan iğne ile damara girme sırasında kasıktaki büyük sinirlerde zedelenme meydana gelebilir. Son olarak, kasıktan girişim konforu koldan girişime göre daha düşüktür. Anjiyografi sonrasında hasta 5-10 saat arasında değişen sürelerde yatakta yatmak zorunda ve hareketsiz kalmaktadır. Yara yeri iyileşmesi süreci kol damarına göre daha yavaş olmaktadır.

Koldan anjiyografi herkese yapılabilir mi?

Özellikle yukarda sayılan dezavantajlar göz önüne alındığında, koldan anjiyo tekniği giderek daha fazla sayıda merkez tarafından uygulanmaktadır. Koldan girişim yapmadan önce “Allen testi” dediğimiz kol damarı açıklığını kontrol ettiğimiz testin yapılması gerekir. Eğer kol damarında sıkıntı varsa kasıktan işlem yapılması daha uygun olacaktır. Bunun yanında, koldan anjiyografi tekniği göreceli olarak yeni bir işlem olduğundan deneyimli merkezlerde ve eğitimli kardiyologlar tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca kol damarına uygun olmayacak derecede kalın olan kalp cihazları kullanmak gerktiği durumlarda (çatallanma olan damara müdahele vb.) ve koldan cihaz yönlendirmenin zor olduğu durumlarda (bazı baypas damarlarına girişim vb.) koldan değil de kasıktan girişim tercih edilmelidir.

Sonuç olarak kasıktan mı koldan mı anjiyografi yapılmalıdır?

Bütün bu bilgiler hasta ile paylaşılmalı ve hasta ile tartışarak işlem yeri seçilmelidir. Uygun hastalarda en uygun yöntem tercih edilmelidir.


This post has been written by Doç. Dr. Aksüyek Savaş Çelebi and viewed 22687 times.


Comments

Loading...