Biyokimya ve Klinik Biyokimya

Laboratuvarımız, konusunda uzman ve deneyimli bir kadroyla, ileri teknoloji ile çalışan cihazlar kullanarak, hafta sonu da dahil olmak üzere 24 saat hizmet vermektedir.

Yatan hasta katlarından, yoğun bakımlardan, ameliyathanelerden ve polikliniklerden gelen numuneler, numune ayırma bölümünde, gerekiyorsa ön işleme tabi tutulmakta ve laboratuvar içi bölümlere dağıtılmaktadır. Bölümlerdeki tüm cihazlar hastane bilgisayar ağına bağlıdır. Birçok tahlil otomatize sistemlerde en hassas şekilde yapılmakta ve sonuçlar uzman doktorlarımız tarafından kontrol edildikten sonra onay verilmektedir. Onaylanmış sonuçlar ilgili doktorlarınız tarafından elektronik ortamda takip edilebilmekte, ayrıca internet üzerinden sizler tarafından da görüntülenebilmektedir.

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testlere iki seviyeli günlük veya haftalık iç kalite kontrol numuneleri verilmekte ve sonuçların uygunluğu takip edilmektedir. Ayrıca, laboratuvamız, College of American Pathologists (CAP), RIQAS ve ECAT uluslararası kalite dış kontrol programlarının üyesidir. Buradan gelen, değerleri tarafımızdan bilinmeyen dış kontrol serumları, belirli aralıklarla çalışılarak sonuçlar yurtdışındaki merkeze gönderilmektedir. Böylece hem laboratuvarımızda çalışılan testlerin doğrulukları onaylanmakta hem de programa üye dünya çapındaki diğer laboratuvarlar ile karşılaştırılmaktadır. Kalite kontrol değerlendirme sonuçları arzu edildiği takdirde tarafınızdan görülebilir.

Acil durumlar dışında, özellikle belli testler için 8-10 saatlik açlıktan sonra sabah numune vermeye gelinmesi tavsiye edilmektedir. Laboratuvarımıza ulaşan numune sonuçlarının çıkış süreleri hasta danışmanlarımız tarafından size bildirilecektir. Ayrıca yaptıracağınız tetkikler veya sonuçları ile ilgili merak ettiğiniz soruları yetkili uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Laboratuvarımız 11 üniteden oluşmaktadır.

Biyokimya Ünitesi

Biyokimya ünitesinde kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler son teknoloji ürünü cihazlarla tam otomatik olarak çalışılmaktadır. İdrar tetkikleri ise otomatik idrar analizöründe çalışılmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde, testler kimyasal yöntemlerle doğrulanmakta, ayrıca mikroskobik inceleme de yapılarak sonuçlar rapor edilmektedir.

Hematoloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam kan sayımları 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik yayma preparatları uzmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir. PTZ, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer, FDP vb. koagulasyon testleri ve sedimentasyon testi de bu ünitede otomatize cihazda çalışılmakta ve rapor edilmektedir.

Mikrobiyoloji Ünitesi

Bu ünitemizde bakteriyolojik kültürler (aerob ve anaerob) çalışılmakta, izole edilen mikroorganizmalar otomatik sistemler ile tanımlanıp hassasiyet testleri uluslararası kriterlere göre raporlanmaktadır. 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Mantar kültürü ve mantar mikroskopisi yapılmaktadır. Gaita incelemelerinde parazitoloji testleri yanı sıra kard testler ile spesifik etkenler de bakılabilmektedir. Dışkıda parazit aranması için daha duyarlı olan flutasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, monoklonal antikorlar ile spesifik tanı metodları kullanılarak spesifik etken araştırılması da yapılmaktadır.

Spermlerin sayısı ve hareketlilik yüzdesini belirlemek için Spermogram testi otomatize cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca mikroskopik olarak da değerlendirilmektedir. Swim-up tekniği ile semendeki kaliteli spermlerin diğer hücre ve artıklarından ayrıştırılmasını sağlayarak, intrauterin inseminasyon için sperm hazırlanmaktadır.

Seroloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler yapılmaktadır. Ayrıca sarılık (Hepatit A, B, C), gebelik infeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Ebstein Barr Virüse (EBV) ve HIV’e yönelik testler çalışılmaktadır.

Hormon Ünitesi

Hormon ünitesinde tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi, hipofiz ve fertilite hormonları, bazı vitaminler (vitamin B12, folik asit, Vitamin D), yenidoğan tarama testleri ve gebelik dönemi tarama testleri (ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleri) çalışılmaktadır.

Tümör Markerları Ünitesi

Bu ünitede meme, over, gastrointestinal sistem, kolon, akciger, karaciğer, pankreas, mide vb. organlarla ilgili markerlar çalışılmaktadır.

İlaç Düzeyleri Ünitesi

Kullanılan ilaç dozajının takibi için birçok ilaç düzeyine bakılabilmektedir.

Otoimmun Testler Ünitesi

Romatizmal hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan otoimmun panel immunblot yöntemi ile çalışılarak bu hastalıklara yönelik otoantikorlara bakılmaktadır.

Alerji Ünitesi

Solunum yoluyla ve çeşitli gıdalarla maruz kalınan alerjenlere karşı oluşmuş IgE duyarlılığı immunblot yöntemi ile bakılmakta ve duyarlılığın derecesi hakkında bilgi verilmektedir.

Kan Transfüzyon Merkezi

Bu ünitemizde kan grubu tayini ve kan uyuşmazlığına yönelik Coomb’s testleri yapılmaktadır. Kan ve kan ürünleri anlaşmalı olduğumuz Kızılay Kan Merkezi'nden karşılanmaktadır. Ayrıca mecbur kalındığında donörlerden kan alımı ve cross match işlemi de yapılmaktadır.

Hasta Başı Testler Hasta başı testler, kan gazları, parmaktan kan şekeri ve ACT ölçümleridir. Bu sistemler de laboratuvarımıza bağlıdır ve kontrol edilmektedir. Testler çalışılır çalışılmaz sonuçlar online olarak hastanın dosyasına aktarılmaktadır.

Laboratuvarda kullanılan her türlü malzemenin uygun şekilde saklanması sağlanmakta ve miyad kontrolü yapılmaktadır. Belli derecelerde tutulması gereken malzemeler buzdolabı, dondurucu, soğuk oda veya etüvlere konmakta ve cihazların dereceleri içlerine konan küçük vericiler yardımıyla ana bilgisayardan takip edilmektedir.


İlgili Makaleler

Coumadin Kullananların Dikkat Edilmesi Gerekenler

Coumadin bazı hastalıklarda kan sulandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ancak sürekli takibi gerekir. Bu takip INR dediğimiz test ile olur. Coumadin kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır

41166 Kez izlendi

Çarpıntıyı tetikleyen durumlar

Çarpıntı, kabaca kalp atışının hissedilmesidir.

39999 Kez izlendi

Paylaş

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji ve 47 daha

Sabit hat: +90 312 292 9900
Faks: +90 312 292 9910
E-posta: info@tobbetuhastanesi.com.tr

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara / Turkey